Akustik Konfor

Nisan 29, 2022by Feltbi

Akustik Konfor Nedir?

Akustik konfor   mekanlardaki ses yansıma-yankı şeklindeki dalgalanmaların belirli bir hesaplama ile düzene sokulup; kullanılan yardımcı ürünler ile mekanlardaki rahatlamayı sağlar.

Konuşmaların anlaşılabilir olduğu
Seslerden dolayı sıkıntı yaratmayan
Zihni oyalayıp, yormayan
Uygun konsantrasyona imkan veren koşulların sağlanmasıdır.
Anlatılanların daha iyi anlaşılması ve kavranması mekanlarda konfor sağlar.

AKUSTİK  NEDİR?

Akustik, kapalı bir yerde sesin duyulup dağılma tarzını incelemeye verilen addır.
Kulakta ses duyusu meydana getiren esnek karakterli boyuna titreşimlerin madde içerisindeki yayılımı ile bu titreşimleri meydana getiren cisimlerin kendi titreşimlerini incelemesidir.
Bir yerdeki sesin genel olarak nasıl geleceğini, nasıl daha iyi halde olacağını araştırır.

Akustik Konfor için Bileşenler  Yankı-Yansıma 

Yankı, sesin bir mekandaki binlerce tekrarı ve rastgele oluşan yansımalardan meydana gelir.
İlk olarak ses kaynağından direkt olarak gelen ses dalgaları bize ulaşır. Ardından özellikle ana yüzeylerden çarpıp gelen ilk yansımaları duyarız. Bu yansımalar bize bulunduğumuz mekanın büyüklüğü hakkında fikir verir. Daha sonraki yansımalar sayıca çok fazla ve rastgele olduğu için beynimiz bunları ayrı ayrı algılayamaz ve tüm bu yansımaları tek bir ses gibi duyarız.

YANKI SÜRESİ

 Standartlara göre sınıflarda yankı süresinin genellikle 0.6 sn – 0.7 sn altında olması gereklidir.

Farklı gruplar gürültü oluşturur

FARKLI GRUPLAR GÜRÜLTÜ OLUŞTURUR.

Koridorda gürültülü aktiviteler

KORİDORDA GÜRÜLTÜLÜ AKTİVİTELER

Bu sesler ortam gürültüsünün bir parçasıdır

BU SESLER ORTAM GÜRÜLTÜSÜNÜN BİR PARÇASIDIR

Dinlememe

DİNLEMEME

SİNYAL-GÜRÜLTÜ ORANI
• Akustik konforun üçüncü bileşeni “Sinyal-Gürültü Oranı’(SGO)dır. (Duyulması) İstenilen ses (sinyal) ile ortam gürültüsü seviyeler arasındaki fark Sinyal – Gürültü Oranı’dır
• işitme yeteneği normal olanlar için +15 desibel SGO gerekir.
• Ortam gürültüsünün kişilerin konuşmasının anlaşılabilirliğini konuşmacıdan uzaklaştıkça azaldığını anlatıyor

Kulağımıza gelen sesin bir kısmı direk geldiği gibi bir kısmı da duvarlardan, zeminden ve tavandan yansıyarak gelir. Özellikle sert olan yüzeylerde cam, seramik boya gibi yüzeyler ses yutucu olmadığı için yankılanmaya sebep olur. Burada amaç sesin, ses kaynağından direk ve kaliteli gelmesini sağlamaktır. Bunun çözümü ses yutum katsayıları yüksek olan ses yutucu malzemeler ile  konforu sağlamaktır. Belirli ölçümlerle ideal konforun sağlanabileceği miktarda ses yutucu malzemeleri kullanılarak istenilen konfor sağlanmaktadır. Mekanlarda tavanları, duvarları, tabanları yüksek ses yutucu yüzeyler haline getirerek yankı süresi kısaltılabilmektedir.
Mekanlarda arka duvarlarının, tavanların yapılan ölçümlere göre ses yutum katsayısı yüksek olan Feltbi Dekoratif keçe gibi ses yutucu malzemeler ile kaplanması çok önemlidir. Feltbi Dekoratif keçe  ile kaplanarak aynı zamanda istenen görselle bu  konforu sağlamaktadır.
Mekanların duvarlarında ses yutucu özelliği olan panolar, tablolar, paneller kullanılabilmektedir.
Mekanlarda koridorlarda, spor salonlarında ve müzik odalarında muhakkak duvarların ses yutucu malzemeler ile kaplanması  konforun sağlanması şarttır.
Mekan içinde duvara asılı olarak kullanılan birçok materyalin ses yutucu malzemeler kullanılarak elde edilmesi bu konforu destekleyecektir. Akustik problemlerin kaynaklarını ele alınmalı, bu problemler için gereken ölçümler ve değerlendirmeler sonrası akustik danışman görüşleri alınarak doğru planlamaların yapılması, akustik kriterlerin kabul edilebilir sınıra getirilmesi ve konforun sağlanması hem sağlık, hem verimlilik için çok önemlidir.

https://www.feltbimarket.com/

BİZİ TAKİP EDİNFeltbi Sosyal Medya
FeltBI.com
BİZİ TAKİP EDİNFeltbi Sosyal Medya

Copyright ©2022 Feltbi. All rights reserved. Powered by Feltbi Biçer Mimarlık & Designed by Feltbi

Copyright ©2022 Feltbi. All rights reserved. Powered by Feltbi Biçer Mimarlık & Designed by Feltbi